החל מחודש ספטמבר, ילדי חדר הכושר המנויים
במשך תקופה בת 3 חודשים עוברים לתכנית
המשך. בתכנית ההמשך יקבל כל ילד חוברת ובה
תכנית אימונים אישית המותאמת לו. וזאת לאחר
שהילדים עבדו ועברו הערכות ומדידות, ובהתאם
לכך המשך הפעילות שלהם בחדר הכושר.

הורים מוזמנים להגיע לחדר הכושר ולהתרשם מהעבודה עם הילדים.
במהלך חודש ספטמבר ניתן להגיע להתרשמות ונסיון בין השעות 16:00-18:00.

לאחר החגים יתפרסם מועד הרצאת מומחה.
פרטים בהמשך.